Menu Sluiten

Galecop Golf

The easy way to play golf!

Corona Maatregelen Galecop Golf

Voor Galecop Golf gelden de onderstaande aanpassingen en versoepelingen. De ingangsdatum is 1 juli 2020.

Opheffen Starttijden
We gaan weer terug naar de situatie voor de Corona maatregelen. Dat wil zeggen dat we geen starttijden meer kennen.
Net als voorheen kun je komen spelen wanneer je zin en tijd hebt.

Vooraf reserveren voor drivingrange of een golfronde hoeft niet meer.

De flight grootte is maximaal 4 personen.

In het clubhuis van  Galecop Golf geldt een max. van 30 bezoekers zonder reservering en gezondheidscheck.

Verplicht registreren aanwezigheid op de golfbaan
We zijn enorm bij dat we weer kunnen spelen zonder starttijden, dat is tenslotte een van de voordelen van spelen op Galecop Golf.
Het is en blijft echter wel noodzakelijk en verplicht dat de spelers worden geregistreerd voor een eventueel contactonderzoek.

Je bent daarom verplicht voordat je je golf ronde start de start- cq aanwezigheid lijst in het clubhuis in te vullen.Deze lijst ligt in het clubhuis op de statafel bij de ingang.

Dit is een persoonlijke verplichting, je kunt dit niet doen voor iemand anders.
Je vermeld je aankomsttijd, je naam en je emailadres waarop we je kunnen bereiken.
Dit is verplicht voor zowel jaarkaarthouders als voor dagkaartspelers.
 

Starttijden voor Jaarkaarthouders
Jaarkaarthouders kunnen naar de golfbaan komen wanneer je zin en tijd hebt om te komen golfen , net als voor de corona maatregelen.
 Starttijden voor  Greenfee spelers/ Dagkaarten.
Ook voor greenfeespelers zijn de beperkingen opgeheven. Reserveren is niet meer noodzakelijk.

Dagkaart PAR3
Je kan een dagkaart kopen voor de PAR3 baan, de kosten bedragen €13,75. 
Je kunt gedurende openingstijd die dag zoveel rondes op de PAR3 baan lopen als je wilt.
De PAR3 baan is voor iedereen toegankelijk. Ook voor mensen zonder golfervaring.

Dagkaart PAR4-PAR3
Of je koopt een dagkaart voor zowel PAR3 baan als PAR4 –Par3 baan, de kosten bedragen € 21,50.
Ook hier geldt dat je gedurende openingstijd die dag zoveel rondes op de golfbaan kan lopen als je wilt. In welke volgorde, een of meerdere keren de PAR4, afgewisseld met PAR3, dit maakt niet uit , doe wat je leuk vindt.

De PAR4 baan is alleen toegankelijk voor spelers met HCP 54 of lager.


 Voorkom opstoppingen!
Wel is het van belang om geen opstoppingen te krijgen, is het druk bij  Hole 1 wacht dan even bij het clubhuis of drivingrange. Of als je een PAR4 dagkaart hebt start eventueel op de PAR3 baan als het daar rustig is.

Het is niet toegestaan een golfronde te starten anders dan op Hole 1 van respectievelijk de PAR3 baan dan wel de PAR4 baan.

Clinics en personeelsbijeenkomsten
Ook clinics e.d. zijn weer mogelijk onder voorbehoud van alle corona maatregelen.

Hygiëne materialen
De mandjes bij de driving range dienen vooraf het spelen op de drivingrange te worden gedesinfecteerd.
De regel van het niet aanraken van de vlaggenstok en het verhogen van de hole  blijven bestaan.

Bunkerharken
Bunkerharken zijn niet aanwezig op de golfbaan. We hebben daarom een Local rule m.b.t. plaatsen in de bunker in werking gesteld i.o.m. de NGF.
Onderstaande plaatselijke regel  m.b.t. bunkerharken is in werking, waarbij qualifying condities van kracht blijven.
“Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijk ligging van de bal, niet dichter bij de hole.”  
 

Samenvatting
Nog even een samenvatting van regels voor de individuele golfer:

 •  Pinbetaling verplicht; contante betaling is niet mogelijk.
 •  Gebruik zoveel mogelijk digitale scorekaarten .
 •  Registreer je bij aankomst op de golfbaan
 • Probeer tijdens het sporten 1,5 meter afstand te houden.
 • Buiten het sporten is 1,5m afstand houden verplicht.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 • Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden.
 • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen.
 • Schud geen handen en geef geen highfives;
 • Raak de vlaggenstok niet aan.
 • Volg de aanwijzingen van het personeel.
 • Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet
 • Volg de regels van het  RIVM